Products ‧产品服务

About Us ‧公司简介

公司簡介

公司简介pdf下載 长兴公司自1964年创业迄今,公司的企业文化一贯以守法、守信、守德(公德、道德、品德)及回馈社会公益为己任,并注重员工操守与用心美化工作环境,培养同... 更多

长兴55周年logo 长兴55周年长兴55周年
结合"五五"、"长兴"、"大"、"庆",整体远观如庆字,意为「长兴五五大庆」,祈好彩头吉祥欢庆之态势。
55周年資訊

News ‧最新信息

公司簡介pdf下載

Videos ‧视频

长兴产品形象影片

长兴产品形象影片

长兴企业形象影片

长兴企业形象影片

长兴50周年影片

长兴50周年影片